แจ้งปรับอัตราค่าสอบ TOEIC ปี 2021

 

 

หมายเหตุ :    การส่งเอกสารผลสอบ TOEIC ให้ทำสำเนาส่ง HR Training ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

เพื่อทำจ่ายในรอบเดือนถัดไป 

 

Memo_ค่าภาษาอังกฤษ 2019

 

การเตรียมตัวไปสอบ :  https://intranet.bnhhospital.com/bnh/toeic-test/

 

Jutharat Urawong (Takk)

Human Resources Development

BNH Hospital

Tel. 02-0220700 #1858