โครงการปลูกกล้า คว้า Talent #2

เปิด ประสบการณ์ระดับโลก

โอกาส ในการสัมผัสเรื่องราวใหม่ ๆ ในและนอกโรงพยาบาล

ค้นหา ตัวตนและจุดเด่นของตัวเอง

พัฒนา ตนเองในด้านที่นอกเหนือจากงานประจำ

1 2 3

 

Bank Webmaster

เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ ผู้ดูแลเว็บไซต์และอินทราเน็ตของโรงพยาบาล