แจ้งยกเลิก LTF (Long -Term Equity Fund) & เปิด SSF (Super Savings Fund ) แทน และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข RMF ปี 2563

ตามที่มีประกาศ ครม. อนุมัติ  

กองทุนรวมเพื่อการออม SSF (Super Savings  Fund )  แทน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF  (Long -Term Equity Fund) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF (Retirement Mutual Fund ) เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่  ปี 2563

ขอให้พนักงานทุกท่าน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ในระบบ People Soft  ในหน้า Tax Allowance Declaration THA (ลดหย่อนภาษี) มีผล 1 มกราคม 2563 นี้ เป็นต้นไป

  1. ระบบจะเคลียร์ ข้อมูลเดิม ของพนักงานที่มีคีย์ลดหย่อน LTF & RMF  ปี 2562 ออกจากระบบ PeopleSoft 
    (LMF & RMF as of 2019 will be cleared in Tax Allowance Declaration THA via PeopleSoft)
  1. หากกรณีพนักงานท่านใด มีการลงทุนซื้อ กองทุน SSF หรือ RMF ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2563 ได้ ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบและใส่ข้อมูลลดหย่อนในต้นปี 2563 อีกครั้งเพราะอาจจะมีผลทำให้ภาษีในปี 2563 เพิ่มขึ้น (พนักงานดำเนินการภายใน 15/1/2563)
    (All Staff, Please Check and if you have SSF or RMF please fill your Tax Allowance Declaration THA within 15 Jan 2020)

หมายเหตุ ประกาศดังกล่าวไม่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund

ขั้นตอนการตรวจสอบและใส่ข้อมูล (สำหรับพนักงานท่านใด มีการลงทุนซื้อ กองทุน SSF หรือ RMF)

  1. Login ระบบ PeopleSoft ตามเมนูด้านล่าง
  2. ใส่ข้อมูลกองทุนที่ท่านได้มีการลงทุนซื้อเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี เช่น RMF-Mutual Fund
    และ SSF -Super Savings  Fund

 

ข้อมูลอ้างอิง :

https://www.hoonsmart.com/archives/88383

https://www.finnomena.com/z-admin/ssf/

ยกเลิก LTF https://www.itax.in.th/pedia/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7

ขอบคุณค่ะ