คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit Guideline) 2563

[pdf-embedder url=”https://intranet.bnhhospital.com/bnh/wp-content/uploads/2021/02/Medical%20Record%20Audit%20Guideline%202563.pdf”]

Bank Webmaster

เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ ผู้ดูแลเว็บไซต์และอินทราเน็ตของโรงพยาบาล