การเดินทางไปสอบ Speaking Test ที่ ECC

การเดินทางไปสอบ Speaking Test ที่ ECC

อย่าลืม…เตรียมค่าธรรมเนียมการสอบไปด้วยนะคะ (ค่าธรรมเนียมการสอบ ครั้งละ 200 บาท)