ตรวจสอบรายชื่อพนักงานและครอบครัวพนักงาน ลงทะเบียนฉีด HPV Vaccine

Special Price!! HPV Vaccine for BNH Staff & Family (ตามเอกสารแนบ หรือ ผ่าน BNH Link)

ตรวจสอบรายชื่อพนักงานและครอบครัวพนักงาน BNH ที่ลงทะเบียน << Click (ข้อมูลเรียงตามวัน-เวลาที่จอง)

รายละเอียดและขั้นตอนรายการเข้ารับบริการ

  1. วัคซีน HPV (Special price):     เพื่อความสะดวก รวดเร็ว รบกวนเข้ารับบริการตามวัน-เวลาที่จองไว้
  2. ระยะเวลาฉีด:                             เริ่มฉีดเข็มแรก ภายในเดือนกรกฏาคม 2560 เท่านั้น และเข็มสุดท้าย ภายในเดือน มีนาคม 2561
  3. สถานที่เข้ารับบริการ:                แผนก Gyneoncology ชั้น 4 และแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่า “มารับบริการฉีด HPV สำหรับพนักงาน/ครอบครัวพนักงาน BNH”
  4. ครอบครัวพนักงาน  (ไม่ได้ขึ้นทะเบียนครอบครัวกับHR และไม่ได้ทำประวัติผู้ป่วยล่วงหน้า)
    จะมีค่าบริการ Hospital Fee จำนวน 350 บาท เพิ่มเติมจากราคา Special price ที่กำหนด
โปรแกรม จำนวนฉีด (เข็ม) ยอดรวม

ราคาพิเศษ

วิธีการชำระเงิน
โปรแกรมสำหรับพนักงาน BNH เท่านั้น 3 เข็ม 3,000.- ผ่อนชำระ 3 งวด

ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน

โปรแกรมสำหรับครอบครัวที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 3 เข็ม 3,000.- ชำระเงิน

ที่เคาน์เตอร์การเงิน เท่านั้น

โปรแกรมสำหรับครอบครัวที่มีอายุ 10 – 15 ปี 2 เข็ม 2,000.-