เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการออม Happy Save Happy Life จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แบบฝึกหัดสำหรับฝึกทำงบการเงินส่วนบุคคล

SETworkshop1 Personal financial

SETworkshop2_Calculate money that must be saved for goals

เอกสารประกอบการอบรม และอ่านทบทวน

[pdf-embedder url=”https://intranet.bnhhospital.com/bnh/wp-content/uploads/2019/10/hmhr-pvdnochoice-2.pdf” title=”HMHR_PVDnochoice”]