ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 (Flu Vaccine 2020)

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563

ระหว่าง วันที่ 28-29 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน 2563

สถานที่ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16:00 น.

ขอความร่วมมือจากทุกท่านมาเข้ารับบริการ

ตามวันเวลาที่ท่านจองไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วของทุกท่านค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อ >> Click

คำแนะนำสำหรับการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563

  1. พนักงานทุกท่านใช้หลัก Social Distancing สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
  2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอความร่วมมือเรื่องการ Print Consent From Flu เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ ดังนี้
    พนักงาน Front Office รบกวน Print Consent From Flu จาก External Report ของท่านและนำ Consent From มายื่นให้เจ้าหน้าที่

          – พนักงาน Back Office ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ Print  Consent  From Flu  ให้ท่าน

       ** คู่มือการ Print Consent From Flu >> Click