ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกชมรม Fin Club 2019

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกชมรม Fin Club 2019

Football Club

[pdf-embedder url=”https://intranet.bnhhospital.com/bnh/wp-content/uploads/2019/03/club-football2019.pdf” title=”Club-Football2019″]

Music&Singing Club

[pdf-embedder url=”https://intranet.bnhhospital.com/bnh/wp-content/uploads/2019/03/club-music2019.pdf” title=”Club-Music2019″]

Shutter Club

[pdf-embedder url=”https://intranet.bnhhospital.com/bnh/wp-content/uploads/2019/03/club-shutter-club2019.pdf” title=”Club-Shutter club2019″]

Social Dance Club

[pdf-embedder url=”https://intranet.bnhhospital.com/bnh/wp-content/uploads/2019/03/club-social-dance-2019.pdf” title=”Club-Social Dance 2019″]

Volunteer Club

[pdf-embedder url=”https://intranet.bnhhospital.com/bnh/wp-content/uploads/2019/03/club-volunteer2019.pdf” title=”Club-Volunteer2019″]

Walk run bike Club

[pdf-embedder url=”https://intranet.bnhhospital.com/bnh/wp-content/uploads/2019/03/club-walkrunbike-2019.pdf” title=”Club-WalkRunBike 2019″]