Ebitda เดือนมีนาคมทะลุเป้าอีกแล้วจ้า

ชีวิต..ดี๊..ดี 

กำหนดรับซองอั่งเปา วันนี้

ที่แผนก HR ชั้น 1 ฝั่งสำนักงาน

ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป

Achieving Target_08 November 2014 (Ebitda 23.2%)

Bank Webmaster

เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ ผู้ดูแลเว็บไซต์และอินทราเน็ตของโรงพยาบาล