CouponCode for Back Office (Co-Test Program)

ย้ำ กรุณาใช้ Wording ตามนี้เท่านั้น และส่งต่อใน Line ได้เท่านั้น เพื่อนใครมาก ใครเป็น Influrencer งานนี้ ปัง …

#ไม่ต้องรอให้ป่วยBNH

หากคุณยังไม่เคยตรวจ ควรตรวจให้ครบนะคะ !!! 😊😊😊

โดยการตรวจเซลล์บริเวณปากมดลูก ร่วมกับการตรวจหาการติดเชื้อไวรัส HPV ตรวจเพียงครั้งเดียว เพิ่มความแม่นยำ มั่นใจ
เว้นระยะตรวจได้ถึง 3 ปี

“ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก”
ThinPrep + HPV DNA
2,600 บาท (ราคารวมค่าแพทย์)

สำหรับซื้อทางออนไลน์
ใช้ Code : _________
วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561

เพิ่มเติม https://bnh.click/women-total-solution

Cannot Read PDF ? Click to Download File

[pdf-embedder url=”https://intranet.bnhhospital.com/bnh/wp-content/uploads/2018/08/Code-Cotest2018-Original-1.pdf” title=”Code-Cotest2018 – Original”]

Bank Webmaster

เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ ผู้ดูแลเว็บไซต์และอินทราเน็ตของโรงพยาบาล