ตรวจสอบรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

สำหรับพนักงาน ท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคมและมีอายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป
ระหว่าง วันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 07:00 – 09:00 น.
วันที่เข้ารับบริการพบกับกิจกรรมพิเศษ อย่าลืมนำโทรศัพท์มือถือและบัตรประชาชน มาด้วยนะ

Namelist Annual Check up Appointment 3/2018 >> Click