เปลี่ยนนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี 2562

 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน (ไทย)>>คลิ๊ก

Changing Investment Policy Form (ENG) >>  Click

 

สำหรับการเปลี่ยนอัตราสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-15%

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

For Changing Employee rate 3 – 15 % will be announce later