ตรวจสอบรายชื่อ และวันเวลาการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

เรียน พนักงานทุกท่าน

ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   (สำหรับท่านที่เกิดในเดือนมกราคม – เมษายน และมีอายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป )
ระหว่าง วันที่  10 – 14 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 7 ตั้งแต่เวลา 07:00 – 09:00 . และรบกวนนำบัตรประชาชนมาในวันรับบริการด้วยนะคะ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

งดน้ำ-อาหาร (ยกเว้นน้ำเปล่า) ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ 8-12 ชั่วโมง และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 72 ชั่วโมง

Before Check-Up, Please refrain from eating and drinking (expect sipping water) for 8-12 hours and should not drinking alcoholic beverages for at least 72 hours.

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความร่วมมือจากทุกท่าน เข้ารับบริการ ตามวันเวลาที่ท่านจองไว้
ท่านสามารถตรวจสอบวัน-เวลาที่ได้ทำการจองไว้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

[pdf-embedder url=”https://intranet.bnhhospital.com/bnh/wp-content/uploads/2017/07/Namelist-Annual-Check-up-1-2017-1.pdf” title=”Namelist Annual Check up 1-2017″]