BDMS Freephone

โรงพยาบาล

Freephone

กรุณาโทรตรงจากเครื่องของท่าน

รพ. บีเอ็นเอช BNH 40090
รพ.กรุงเทพ BMC 40019
รพ.กรุงเทพ จันทบุรี BCH 40040
รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต BPK 40050
รพ.กรุงเทพ พัทยา BPH 400200
รพ.กรุงเทพ ตราด BTH 40060
รพ.กรุงเทพ ระยอง BRH 40150
รพ.กรุงเทพ สมุย BSH 40190
รพ.กรุงเทพ เกาะพะงัน B-PMC 40197001
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท SVH 40110
รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ SHN 40120
รพ.สมิติเวช ธนบุรี STH 40450
รพ.สมิติเวช ศรีราชา SSH 40180

 

หมายเหตุ :

ท่านทราบเบอร์ต่อภายในของผู้ที่ท่านต้องการติดต่อ   สามารถกดเบอร์โทรฟรีแค่ 4 หลักแรก (ตัดตัวเลขหลักที่ 5 ออกไป) แล้วตามด้วยเบอร์ภายในนั้นๆได้เลย  เช่น ถ้าต้องการติดต่อ คุณรุจิรา  ซึ่งอยู่ที่ รพ.บีเอ็นเอช  เบอร์โทร 2771 ก็ให้กด 40092771 ค่ะ